0 (212) 584 81 81 0 (505) 787 75 25
     

BİYONİK KULAK -KOKLEAR İMPLANT NEDİR? WHAT IS COCHLEAR IMPLANT

COCHLEAR IMPLANT ?
A cochlear implant is a surgically implanted device to provide a person electric signals producing a modified sense of sound. Cochlear implant bypasses the normal acoustic hearing process to replace it with electric signals which directly stimulates the auditory nerve. As the operation age decreases the success to learn to interpret those signals as sound and speech. As early as 9 months or 1 year of age of the children with bilateral severe hearing loss receive Cochlear implant , speech development will be better.

The implant has two main components. The outside component is generally worn behind the ear, but could also be attached magnetically inside the hair without a cable (wireless). This component, the sound processor, contains microphones, electronics that include signal processor chips, battery, and a coil which transmits a signal to the implant across the skin. The inside component, the actual implant, has a coil to receive signals, electronics, and an array of electrodes which is placed into the cochlea, which stimulate the cochlear nerve.

The surgical procedure is performed under general anesthesia. Surgical risks are minimal but can include tinnitus, facial nerve bruising and dizziness.

From the early days of implants in the 1970s and the 1980s, speech perception via an implant has steadily increased. Many users of modern implants gain reasonable to good hearing and speech perception skills post-implantation.Factors such as duration and cause of hearing loss, how the implant is situated in the cochlea, the overall health of the cochlear nerve, but also individual capabilities of re-learning are considered to contribute to this variation, yet no certain predictive factors are known.

Despite providing the ability for hearing and oral speech communication to children and adults with severe to profound hearing loss, there is also controversy around the devices.

KOKLEAR İMPLANT ?

Kohlear implant ağır şiddette sensörinöral işitme kaybı olan insanlara sesi modifiye ederek elektrik sinyalleri iletmeye yarayan bir protezdir. Koklear implant işitmenin iç ve orta kulak fazının atlanarak elektronik olarak gerçekleşmesini ve iletinin direkt olarak akustik sinire aktarılmasını sağlar. Amelyat yaşı küçüldükçe bu sinyalleri ses ve konuşma olarak yorumlama başarısı artar. 1 yaş hatta 9 aylıkken implantın yerleştirilmesi bu başarıyı arttıracak ve özel eğitim alma ihtiyacını azaltacaktır.

Kohlear implant iki temel parçadan oluşmaktadır. Bu parçalardan biri kulağın hemen arkasına takılan harici bir cihazdır. Bazı genç erişkinlerde elbiselere de takılabilir. Bu parçada sesi algılayan bir mikrofon, sesi yorumlayan bir ses işlemcisi, batarya ve uyarının ciltten aktarılmasını sağlayan bir koile sahiptir. İkinci parça ise dışarıdaki parçadan uyarıyı algılamaya yarayan bir koil, elektronik bağlantı ve kohleayla bağlantı halinde olan elektrodlardan oluşur. Kohleaya gelen uyarı kohlear sinir ile beyne taşınır. Cerrahi işlem genel anestezi altında yapılır. Cerrahi riskler düşüktür fakat kulak çınlaması, fasiyal sinir paralizileri, baş dönmesi şikayetleri ortaya çıkabilir. 1970 ve 1980’lerden itibaren implantlar ile konuşma algılama işlemleri giderek geliştirilmiştir. . Kohlear implant takılan hastalarda işitmenin kalitesi ve işlemin başarı oranı implantın kohleaya yerleştirilme şekline, işitme kaybının sebebine ve süresine, kohlear sinirin durumuna ve hastanın algılama yeteneği gibi faktörlere de bağlıdır.

WhatsApp chat