0 (212) 584 81 81 0 (505) 787 75 25
     

Ulusal Bilimsel Toplantilarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarinda Basilan Bildiriler

1.Öcalan M,Çalışkan M,Alper C,Boyunsuz H,Ünver Ş,Coşkuner T,Şanlı A, Dadaş B: Maksillofasial Yaralanmalar ve Tedavisi, 21. Ulusal ORL ve Baş Boyun Cerrahisi Tutanakları Kitabı. Editör: Doç Dr.İrfan Devranoğlu, sayfa 602-605,1991

2 . Dadaş B,Turhan M,Kepekçi AH,Ökçün E,Kılıç I,Balaban D,Han T İmmunoterapi görmekte olan hastalarda nazal endoskopi bulguları, 23.Ulusal otolarengoloji ve baş boyun cerrahisi kongresi tutanakları (Editör Prof. Dr.Asım Kaytaz),sayfa 711-714.1995

3 .Şengöz M,Kepekçi AH, Dadaş B,Poturoğlu R,Han T: Baş boyun kitlelerinde ince iğne aspirasyon biopsisinin tanısal değeri, 23.Ulusal otolarengoloji ve baş boyun cerrahisi kongresi tutanakları. (Editör: Prof.Dr. Asım Kaytaz) sayfa 1017-1025,1995

4 . Dadaş B,Dağdelen M,Yaşar İ,Yıldırım G,Han T Endoskopik dakriosistorinostomide endonazal stent uygulaması, 24. Ulusal Türk Otolarengoloji veBaş Boyun Cerrahisi Kongresi (Editör: Prof.Dr. Asım Kaytaz)Antalya sayfa 247-250,1997

5 .Yaşar İ, Dadaş B,Kahraman G,Yiğit Ö,Dağdelen M,Han T:Anterior etmoid arterin anatomik diseksiyonu ve bazı ölçümleri. 24. Ulusal Türk Otolarengoloji veBaş Boyun Cerrahisi Kongresi Tutanakları (Editör: Prof.Dr. Asım Kaytaz)Antalya, sayfa 1049-1052,1997

6 .Turgut S,Çakır BÖ, Dadaş B,Çetin B,Topuz E,Güneş K,Seber E Ekstrafor Burun Tamponu ile Şeffaf eldiven Parmağı Tamponun Etkilerinin Karşılaştırılması 25.Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-boyun Cerrahisi Kongresi, İzmir,1999

7 . Dadaş B,Çalış AB, Çakır B,Başak T,Turgut S Larenks Kanserinin Aksiler Metastazı 25.Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-boyun Cerrahisi Kongresi, İzmir,1999

8 .Turgut S, Dadaş B,Alkan Z,Ünlü M Pterigomaksiller Fossada Schwannoma (olgu sunumu) 25.Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-boyun Cerrahisi Kongresi, İzmir,1999

9 .Turgut S,Vural Ç,Aydın G, Dadaş B. Paranazal Sinüslerin İnvaziv Mantar Enfeksiyonları 2.Kulak-Burun-Boğaz’da Alerjik Hastalıklar Kongresi, Çeşme-İzmir,2000

 1. Yiğit, Ö., U. Çınar, B.U. Coşkun, S. Alkan, G. Akgül, D. Çelik, İ. Çelebi ve B. Dadaş, “Lateral Osteotominin Lâkrimal Drenaj Sistemi Üzerine Olan Etkisinin Aktif Transport Dakriyosistografi Kullanılarak Gösterilmesi”, 27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 46, Antalya, 2003.
 2. Alkan, S., Ö. Yiğit, U. Çınar, B. Uslu, H. Şavk ve B. Dadaş, “ Miringoplastide Kullanılan Temporal Adale Fasya Greftinin Kurutulmuş veya Islak (Taze) Kullanılmasının Ameliyat Başarısına Etkisi”, 27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 75, Antalya, 2003.
 3. Alkan, S., Ö. Yiğit, U. Çınar, B. Uslu, E. Sözen ve B. Dadaş, “Hipofarenkste Yerleşen Kanser ile Karışan Dev Ülsere Lezyon: İlginç Bir Olgu”,   27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 257, Antalya, 2003.
 4. Alkan, S., B.U. Coşkun, S. Uğur, T. Başak ve B. Dadaş, “ Larenksin Bazaloid Skuamöz Hücreli Karsinomu”, 28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 85, Antalya, 2005.
 5. Coşkun, BU., H. Seven, E. Sözen, S. Alkan ve B. Dadaş, “Boyunda Kist Hidatik: Olgu Sunumu”, 28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 149, Antalya, 2005.
 6. Alkan, S., B.U. Coşkun, M. Çifçi, H. Şavk ve B. Dadaş, “Türk Toplumunda Orta Kulak Cerrahisi Sırasında Kordal Krest Alınmadan İnküdostapedial Eklemin Görülme İnsidansı ve Bunun Cerrahi Önemi”, 28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 20, Antalya, 2005.
 7. Ü, Özlem., B.U. Coşkun, H. Şavk, U. Çınar, G. Akgül, T. Başak ve B. Dadaş, “ Kronik Otitis Media’nın Korda Timpani Sinirinde Meydana Getirdiği Histopatolojik Değişiklikler”, 28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 37, Antalya, 2005.
 8. Coşkun, BU., H. Seven, S. Uğur, S. Alkan, U. Çınar ve B. Dadaş, “Endoskopik Sinüs Cerrahisi Asistan Eğitiminde Ne Derece Güvenli?”, 28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 65, Antalya, 2005.
 9. Alkan, S., A.T. Koşar, E. Sözen, B. Coşkun, B. Baslo, T. Başak ve Dadaş B..”Bone Cement’in (Glass İonomer) tavşanlarda nervus ischiadicus üzerine klinik, elektrofizyolojik, histopatolojik, etkileri. Hayvan çalışması”. 29. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 7, Antalya, 2007.
 10. Alkan, S., D. Çelik, A. T. Koşar, B.U. Coşkun, T. Başak ve B. Dadaş. “Tavşanlarda nazal septumun anterior nazal spinaya tespitinde N-2-Butil siyanoakrilatın etkinliği: Deneysel Hayvan Çalışması”. 29. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 9, Antalya, 2007.
 11. Sözen, E., B.U. Coşkun, H. Seven, S. AlkanE. Sakallı ve B Dadaş. “Ani sensorinöral işitme kayıplı hastalarda geç dönem intratimpanik steroid etkinliğinin araştırılması”. 29. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 11, Antalya, 2007.
 12. Coşkun B.U. ,Koşar, A.T., H.Seven ve B. Dadaş. “Suspansiyon Laringoskopi Komplikasyonları ile Anatomik özellikler ve Hasta Pozisyonu Arasındaki İlişki”. 29. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerr

1.Öcalan M,Çalışkan M,Alper C,Boyunsuz H,Ünver Ş,Coşkuner T,Şanlı A, Dadaş B: Maksillofasial Yaralanmalar ve Tedavisi, 21. Ulusal ORL ve Baş Boyun Cerrahisi Tutanakları Kitabı. Editör: Doç Dr.İrfan Devranoğlu, sayfa 602-605,1991
2 . Dadaş B,Turhan M,Kepekçi AH,Ökçün E,Kılıç I,Balaban D,Han T İmmunoterapi görmekte olan hastalarda nazal endoskopi bulguları, 23.Ulusal otolarengoloji ve baş boyun cerrahisi kongresi tutanakları (Editör Prof. Dr.Asım Kaytaz),sayfa 711-714.1995
3 .Şengöz M,Kepekçi AH, Dadaş B,Poturoğlu R,Han T: Baş boyun kitlelerinde ince iğne aspirasyon biopsisinin tanısal değeri, 23.Ulusal otolarengoloji ve baş boyun cerrahisi kongresi tutanakları. (Editör: Prof.Dr. Asım Kaytaz) sayfa 1017-1025,1995
4 . Dadaş B,Dağdelen M,Yaşar İ,Yıldırım G,Han T Endoskopik dakriosistorinostomide endonazal stent uygulaması, 24. Ulusal Türk Otolarengoloji veBaş Boyun Cerrahisi Kongresi (Editör: Prof.Dr. Asım Kaytaz)Antalya sayfa 247-250,1997
5 .Yaşar İ, Dadaş B,Kahraman G,Yiğit Ö,Dağdelen M,Han T:Anterior etmoid arterin anatomik diseksiyonu ve bazı ölçümleri. 24. Ulusal Türk Otolarengoloji veBaş Boyun Cerrahisi Kongresi Tutanakları (Editör: Prof.Dr. Asım Kaytaz)Antalya, sayfa 1049-1052,1997
6 .Turgut S,Çakır BÖ, Dadaş B,Çetin B,Topuz E,Güneş K,Seber E Ekstrafor Burun Tamponu ile Şeffaf eldiven Parmağı Tamponun Etkilerinin Karşılaştırılması 25.Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-boyun Cerrahisi Kongresi, İzmir,1999
7 . Dadaş B,Çalış AB, Çakır B,Başak T,Turgut S Larenks Kanserinin Aksiler Metastazı 25.Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-boyun Cerrahisi Kongresi, İzmir,1999
8 .Turgut S, Dadaş B,Alkan Z,Ünlü M Pterigomaksiller Fossada Schwannoma (olgu sunumu) 25.Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-boyun Cerrahisi Kongresi, İzmir,1999
9 .Turgut S,Vural Ç,Aydın G, Dadaş B. Paranazal Sinüslerin İnvaziv Mantar Enfeksiyonları 2.Kulak-Burun-Boğaz’da Alerjik Hastalıklar Kongresi, Çeşme-İzmir,2000
10. Yiğit, Ö., U. Çınar, B.U. Coşkun, S. Alkan, G. Akgül, D. Çelik, İ. Çelebi ve B. Dadaş, “Lateral Osteotominin Lâkrimal Drenaj Sistemi Üzerine Olan Etkisinin Aktif Transport Dakriyosistografi Kullanılarak Gösterilmesi”, 27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 46, Antalya, 2003.
11. Alkan, S., Ö. Yiğit, U. Çınar, B. Uslu, H. Şavk ve B. Dadaş, “ Miringoplastide Kullanılan Temporal Adale Fasya Greftinin Kurutulmuş veya Islak (Taze) Kullanılmasının Ameliyat Başarısına Etkisi”, 27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 75, Antalya, 2003.
12. Alkan, S., Ö. Yiğit, U. Çınar, B. Uslu, E. Sözen ve B. Dadaş, “Hipofarenkste Yerleşen Kanser ile Karışan Dev Ülsere Lezyon: İlginç Bir Olgu”,   27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 257, Antalya, 2003.
13. Alkan, S., B.U. Coşkun, S. Uğur, T. Başak ve B. Dadaş, “ Larenksin Bazaloid Skuamöz Hücreli Karsinomu”, 28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 85, Antalya, 2005.
14. Coşkun, BU., H. Seven, E. Sözen, S. Alkan ve B. Dadaş, “Boyunda Kist Hidatik: Olgu Sunumu”, 28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 149, Antalya, 2005.
15. Alkan, S., B.U. Coşkun, M. Çifçi, H. Şavk ve B. Dadaş, “Türk Toplumunda Orta Kulak Cerrahisi Sırasında Kordal Krest Alınmadan İnküdostapedial Eklemin Görülme İnsidansı ve Bunun Cerrahi Önemi”, 28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 20, Antalya, 2005.
16. Ü, Özlem., B.U. Coşkun, H. Şavk, U. Çınar, G. Akgül, T. Başak ve B. Dadaş, “ Kronik Otitis Media’nın Korda Timpani Sinirinde Meydana Getirdiği Histopatolojik Değişiklikler”, 28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 37, Antalya, 2005.
17. Coşkun, BU., H. Seven, S. Uğur, S. Alkan, U. Çınar ve B. Dadaş, “Endoskopik Sinüs Cerrahisi Asistan Eğitiminde Ne Derece Güvenli?”, 28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 65, Antalya, 2005.
18. Alkan, S., A.T. Koşar, E. Sözen, B. Coşkun, B. Baslo, T. Başak ve Dadaş B..”Bone Cement’in (Glass İonomer) tavşanlarda nervus ischiadicus üzerine klinik, elektrofizyolojik, histopatolojik, etkileri. Hayvan çalışması”. 29. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 7, Antalya, 2007.
19. Alkan, S., D. Çelik, A. T. Koşar, B.U. Coşkun, T. Başak ve B. Dadaş. “Tavşanlarda nazal septumun anterior nazal spinaya tespitinde N-2-Butil siyanoakrilatın etkinliği: Deneysel Hayvan Çalışması”. 29. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 9, Antalya, 2007.
20. Sözen, E., B.U. Coşkun, H. Seven, S. Alkan, E. Sakallı ve B Dadaş. “Ani sensorinöral işitme kayıplı hastalarda geç dönem intratimpanik steroid etkinliğinin araştırılması”. 29. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 11, Antalya, 2007.
21.  Coşkun B.U. , Koşar, A.T., H.Seven ve B. Dadaş. “Suspansiyon Laringoskopi Komplikasyonları ile Anatomik özellikler ve Hasta Pozisyonu Arasındaki İlişki”. 29. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi,  S 79, Antalya, 2007.

 

İletişime Geçiniz

Prof Dr Burhan Dadaş ile tüm soru ve görüşleriniz ile ilgili bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz.

Bize Arayın : +90 212 584 81 81

Bize Arayın : +90 505 787 75 25

E-Mail Gönder :info@burhandadas.com

 

  WhatsApp chat