0 (212) 584 81 81 0 (505) 787 75 25
     

Özgeçmiş

Prof Dr Burhan DADAŞ

Özgeçmiş

Prof Dr Burhan DADAŞ

Doğum Tarihi: 20 Temmuz 1959

Öğrenim Durumu

Lisans,Y. Lisans : İstanbul Üniversitesi Tıp Fakultesi (1978-1984)

Tıpta Uzmanlık Eğitimi : Kulak Burun Boğaz Hastalıkları – S.B.Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi (1986-1989)

Başasistan : Kulak Burun Boğaz Hastalıkları – S.B.Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve S.B.Haseki Eğitim ve AraştırmaHastanesi (1989-1998)

Yurtdışı Eğitimleri

Endoskopik Sinüs Cerrahisi,AvusturyaşGraz Universitesi,Heinz Stamberger,1994

Rinoplasti,Hollanda,Amsterdam Universitesi,Nölst Trenite,1995
Laser Cerrahisi,Almanya,Berlin Universitesi,1996

Akademik Unvanlar

Doçent : Kulak Burun Boğaz Hastalıkları (03.04.2002)

Profesör :  Kulak Burun Boğaz Hastalıkları – T.C.İstanbul Bilim Üniv.Tıp.Fak. (25.11.2008)

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve  Danışmanı

Maksiler Sinüs Hastalıklarının tanısında endoskopik ve radyolojik bulguların karşılaştırılması 1989 , Danışman:Doç.Dr.Mehmet Ömür

İdari Görevler

Klinik Şef Yardımcısı : Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi (1998-2001)

Başhekim : Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2001-2002)

Klinik şefi : Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2001-halen)

Ameliyathane koordinatörlüğü : Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2006-2009)

Türk Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Derneği Yönetim kurulu üyesi : 2003-2005

Türk Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Derneği Yönetim kurulu üyesi ve muhasip üye : 2005-2007

Şişli Etfal Hastanesi Vakfı Yönetim kurulu üyesi (iki dönem) :2001-2005

Projelerde yaptığı görevler

Topikal 5 Fluorosil’in Gine piglerde radyofrekans cerrahi ünite ile yapılan miringotominin kapanma süresine etkisi, DETAM, Proje yöneticisi, 2000.

Yönetilen Tıpta Uzmanlık Tezleri

Belit Merve Şener: Açık Kavite Mastoidektomi Operasyonu Sonrasında Dural Herniasyon Gelişim Riski.” S.B.Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2004

Mukaddes Esra Sözen: “Kurtarma Tedavisi Olarak Ani İşitme Kayıplı Hastalarda İntratimpanik Dexametazon   Enjeksiyonunun İşitme Üzerine Etkisinin Araştırılması.” S.B.Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2005

Seher Uğur: “Total Larenjektomi Uygulanmış Hastalarda Kolon Transit Süresinin Değerlendirilmesi ve  Postoperatif yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi.” S.B.Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2005

Hayati Şavk: “Botulinum Toksin A’ nın Sıçan Submandibular Bezi Üzerine Etkileri.” S.B.Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2005

Deniz Çelik: “Tavşanlarda Septal Kartilajın Anterior Nazal Spina’ ya Tespiti İçin Kullanılan N-Butil-2 Siyanoakrilat (Histoakril) Etkinliği ve Histopatolojik Değerlendirilmesi.” S.B.Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2006

Alper Tolga Koşar: “Glass İonomer Sementin Nörotoksik Etkisi.” S.B.Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2008

KBB Postası  dergisi editörlüğü (2003-halen)

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

* Türk Otolaringoloji Vakfı
* Türk Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Derneği   Yönetim kurulu üyesi (2003-2005)
* Türk Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Derneği  Yönetim kurulu üyesi ve muhasip üye       (2005-2007)
* International Rhinolojic Society
* Türk Rinoloji Derneği
* Otolarengolojik Alerji Derneği

 

tr_TRTurkish
WhatsApp chat