0 (212) 584 81 81 0 (505) 787 75 25
     

Timpanoplasti

Prof Dr Burhan Dadaş ile Timpanoplasti

Timpanoplasti

Timpanoplasti ameliyatı teknik olarak orta kulakta ve mastoid kemik içindeki iltihabın temizlenmesi ve kulak zarı ve orta kulaktaki işitme sisteminin onarılması işlemidir. Sadece kulak zarındaki deliğin onarılması (miringoplasti), zar onarımı ile birlikte orta kulaktaki ses iletimini sağlayan kemikçik sisteminin onarılması (timpanoplasti), mastoid kemik içine ilerlemiş iltihabın temizlenmesi (mastoidektomi) ya da bu ameliyatların kombinasyonu (timpanomastoidektomi) şeklinde yapılabilmektedir.

Timpanoplasti ameliyatı olmalı mıyım?

Kulakta yerleşik iltihap durumunda veya kulak zarında kalıcı delik kalması durumunda bu ameliyatı önermekteyiz. Zarda delik olan kulağın sudan korunmasına ve veya burun ve sinüs bölgesinde enfeksiyon odağı olmamasına rağmen tekrarlayan kulak akıntıları izlenmesi halinde hem hayat kalitesini artırmak hem de işitme kaybının ilerlemesini ve iltihaba bağlı komplikasyonların oluşmasını önlemek amacı ile zardaki deliğin kapatılması tıbbi bir gerekliliktir. Belirgin işitme kaybı olan hastalarda aynı ameliyatta sesi ileten kemikçiklerdeki problemlerin de mümkünse düzeltilmesi mümkün değilse çeşitli cerrahi teknikler, kıkırdak, kemik greftler ya da orta kulak protezleri kullanılarak ses iletim sisteminin onarılmalıdır.

Orta kulak ve mastoid kemik içerisinde kolesteatoma adı verilen ve kemiği eriterek ilerleyen iltihaplı dokunun saptanması durumunda mümkün olan en kısa zamanda ameliyat ile bu iltihabın temizlenmesi gerekir. Kolesteatomalı hastalarda işitme sisteminin korunması veya onarılması ikinci öncelikte olup asıl amaç yüz felci, iç kulak kaynaklı işitme kaybı ya da kafa içi komplikasyonların (menenjit, beyin apsesi vb) oluşmasına fırsat vermeden iltihabın temizlenmesidir.

Ameliyat nasıl yapılır?

Ameliyat sırasında orta kulak ve mastoid kemikte, mikroskop altında birbirinden çok farklı cerrahi teknikler uygulanabilir. Timpanoplasti ameliyatı kulak kanalı içinden, kulak içinden ya da kulak arkasından yapılan kesiler yolu ile gerçekleştirilebilmektedir. Sadece zardaki ufak bir deliği onarmak için kulak kanalı yoluyla ameliyat yapılabilirken zarın orta ve arka kısmındaki deliklerde kulak içinden, zarın ön kısmındaki deliklerde ve mastoid kemiğe mudahale gereken durumlarda kulak arkasından kesi tercih edilmektedir. Bu konuda ameliyatı yapacak cerrahın tercihi asıl karar verdirici faktördür.

Kulak zarının onarılmasında en sık kullanılan doku faysa veya kıkırdaktır. Bu doku cerrahi sahaya yakın olduğundan ameliyat sırasında kolayca temin edilebilmektedir. Yapay  materyaller  tercih etmemekteyiz. İşitmeyi ileten kemikçiklerdeki hasar nedeni ile sesin iletimini sağlamaya yönelik bir onarım yapılması gerektiğinde çeşitli materyallerden yapılmış protezler, kulak kanalı önündeki kıkırdaktan elde edilen parçalar, orta kulak kemikçiklerinin kendisi gibi pek çok farklı malzeme şekil verilerek kullanılabilmektedir.

Ameliyat sonrası 

Hastalar genellikle ameliyat sonrası birinci günde pansumanları yapılarak hastaneden taburcu olabilmektedirler. Daha sonra azalan aralıklarla pansumanlar yapılmaktadır. Timpanoplasti ameliyatları için her hastaya uyacak standart bir yaklaşım bulunmamaktadır. Ameliyat sırasında kullanılacak cerrahi teknik ve uygulamaların seçiminde, özellikle kolesteatomalı vakalarda olmak üzere, çoğu zaman hastalığın ve hastanın özellikleri, cerrahi sırasında saptanan faktörler ve cerrahın tecrübesiyle belirlenmektedir.

2011 yılında yapmış olduğumuz ve aşağıda yer alan çalışmada kıkırdak ile yapılan kulak zarı tamiri ameliyatında  almış olduğumuz iyi sonuçlar belirtilmektedir.

 

Tip 1 Timpanoplastide Perikondrium-Kartilaj Ada Grefti Ve Temporal Kas Fasyasının Karşılaştırılması

Dadaş B., Korkut Y., Sözen E., Coşkun U. B., Tansuker D. H., Uçak O. Y.

Giriş Timpanoplasti sırasında kullanılan greft materyalleri çeşitlilik gösterir. Temporal adale fasyası günümüzde en sık kullanılan materyal haline gelmiştir. Son yıllarda tragal veya konkal kartilaj kullanılarak yapılan kartilaj timpanoplastiler popüler olmaya başlamıştır. Bu çalışmamızda temporal adale fasyası ile konkal ve tragal perikondrium-kartilaj ada grefti kullanılarak yapılan timpanoplastilerin kulak zarlarındaki iyileşme ve işitmeye olan etkileri incelendi. Metod 2007 Ocak ile -2010 Ocak tarihleri arasında muayenehanemizde temporal adale fasyası ya da perikondium-kartilaj ada grefti kullanılarak primer timpanoplasti tip 1 operasyonu uygulanmış 55’i kadın (% 69.6), 24’ü erkek (% 30.4) toplam 79 hasta retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaş ortalaması 33.05 (15-59) idi. Çalışmaya subtotal perforasyonlu, normal orta kulak mukozalı ve intakt kemikçik zincire sahip hastalar dahil edildi. Hastaların 36’sına (% 45.6) temporal adale fasyası, 17’sine (% 21.5) konkal perikondriumlu kartilaj ve 26’sına (% 32.9) ise tragal perikondriumlu kartilaj grefti uygulanmıştı. Preoperatif ve postoperatif kulak zarı muayenesi kayıtları incelendi. Dört frekanstaki (0.5, 1, 2 ve4 kHz) saf ses eşik ortalamaları ve hava-kemik yolu açıklık değerleri operasyon öncesi ve 12 ay sonrası değerlendirildi. Bulgu Temporal fasyanın kullanıldığı hasta grubunda kulak zarı perforasyonu kapanma oranı % 80.6, konkal kartilaj kullanılan grupta % 100 ve tragal kartilaj grubunda ise % 88.5 olarak saptandı. Operasyon öncesi ve sonrası elde edilen saf ses eşik ortalaması değerleri temporal adale fasyası için sırasıyla 30.4 ve 23.6, konkal kartilaj kullanılan grupta 27.8 ve 21.5, tragal kartilaj kullanılan grupta ise 25.5 ve 20.7 olarak tespit edildi. Preoperatif ve postoperatif hava-kemik yolu açıklıkları ise sırasıyla temporal adale fasyası grubu için 17.6 ve 11.9, konkal kartilaj grubu için 17.5 ve 8.6, tragal kartilaj grubu içinse 19.1 ve 9.4 olarak saptandı. Tartışma ve Sonuç Timpanoplastinin amaçları intakt bir kulak zarı ve iyi bir işitme sağlamaktır. Timpanoplastide kartilaj greft kullanımı subtotal veya total perforasyonlar, timpanoskleroz ve revizyon vakaları gibi başarı şansı daha düşük olan hastalarda önerilmiştir. Biz de çalışmamızda greft materyeli olarak gerek tragal gerekse konkal kartilaj kullanımını temporal fasyaya göre daha başarılı bulduk. Geniş timpanik membran perforasyonlarında perikondrium-kartilaj ada greft kullanımı başarı şansını artırır.

 

 

Prof Dr Burhan DADAŞ

Timpanoplasti ile ilgili detaylı bilgi almak için iletişime geçiniz.

İstanbul Kulak Cerrahisi

Prof Dr Burhan Dadaş ile Timpanoplasti hakkında detaylı bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz.

Bize Arayın : +90 212 584 81 81

Bize Arayın : +90 505 787 75 25

E-Mail Gönder :info@burhandadas.com

 

    tr_TRTurkish
    WhatsApp chat