0 (212) 584 81 81 0 (505) 787 75 25
     

Ulusal Hakemli Dergide Yayinlananlar

 1. Han T, Kaba A, Dadaş B,Çelikyurt C; Lethal midline granulom: Polimorfik retikuloz Haseki Tıp Bülteni 26:125-129,1988
 2. Han T, Dadaş B, Başyiğit L, Ömür M: Hipotimpanumu kaplayan aberran bulbus jugulare Türk Otolarengoloji Arşivi, 26:31-36,1988.
 3. Han T, Dadaş B: Uyku apnesi sendromu Haseki Tıp Bülteni 27:71-74,1989
 4. Ömür M,Han T,Altıntaş O,Baydar A, Dadaş BCaldwell-luc ameliyatının günümüzdeki yeri KBB Postası 1;17-19,1991

5.Kepekçi AH, Dadaş B,Oral G,Poturoğlu R,Ömür M: Stapes taban yokluğuna bağlı tekrarlayıcı menenjit KBB İhtisas Dergisi 2(2):179-181,1994

6.Kepekçi AH, Dadaş B,Taçyıldız A,Oral G,Han T: Ototoksisitenin erken tanısında yüksek frekans odyometrinin yeri KBB İhtisas Dergisi 2:219-220,1995

 1. Dadaş B,Yılmaz O;Ökçün E,Şerbetçi E,Ömür M:  İzole larinks kandidiazı KBB İhtisas Dergisi 2:234-236,1995

8.Usta M,Kepekçi AH, Dadaş B,Ayanoğlu C,Karapıçak E Han T: Baş boyun kanserlerinde neoadjuvan kemoterapi erken sonuçları Haseki Tıp Bülteni 33:209-212,1995

 1. Dadaş B,Yorgancılar E.Esen M,Uşaklıoğlu S,Han T: Retrofaringeal Abse Haseki Tıp Bülteni 33:213-214,1995
 2. Dadaş B,Esen M,Yorgancılar E,Yılmaz O,Kepekçi AH,Ömür M Mandibula nörofibromu Türk Otolarengoloji Arşivi 33:125-126,1995
 3. Kepekçi AH, Han T,Ayanoğlu C,Şengöz M,Dadaş B: Dış kulak yoluna emplante desidual diş. Türk otolarengoloji arşivi 33:127-128,1995
 4. Kepekçi AH, Usta M, Yaşar İ,Ayanoğlu C,Dadaş B,Han T: Alerjik rinit etyolojisinde ev tozu akarı Haseki Tıp Bülteni 33:307,311,1995
 5. Dadaş B,Kepekçi AH,Ayanoğlu C,Gökçeer T, Larenks karsinomu lokalizasyonu, Ulusal otolarengoloji ve baş boyun cerrahisi kongresinde tebliğ edildi. Haseki Tıp Bülteni 34:119-121,1996
 6. Kepekçi AH,Dadaş B,Poturoğlu R,Şengöz M,Han T: İnfluenza aşısının çocuklarda yan etki sıklığı Türk otolarengoloji arşivi 34:279-280,1996
 7. Büyükkaraman G,Kepekçi AH,Dadaş B,Gözübüyük İ,Yakut H,Han T: Normal popülasyon ile kronik rinosinüzitli hastaların rinomanometrik değerlerinin karşılaştırılması Haseki Tıp Bülteni 35:133-136,1997

16.Yiğit Ö,Kepekçi AH, Dadaş B,Karapıçak E,Han T: Larenks kanserlerinin değerlendirilmesinde bilgisayarlı tomografinin yeri Haseki Tıp Bülteni 35:229-232,1997

 1. Kepekçi AH,Yiğit Ö,Dadaş B,Gökşen O,Sanisoğlu O,Han T: Larenks kanserlerinde boyun metastaz oranları ve etkileyen faktörler. Haseki Tıp Bülteni 35:233-236,1997
 2. Dadaş B,Kepekçi AH, Sanisoğlu O,Han T: Sinüzite predispozisyon oluşturan anatomik varyasyonların incelenmesi KBB İhtisas Dergisi 5(3):201-203,1998
 3. Dadaş B,Yıldırım G.K, Yıldız Z,Kepekçi AH, Yaşar İ,Ökçün E,Han T: Recessus Frontalis: Anatomik diseksiyon çalışması. KBB İhtisas Dergisi 4-3:180_182,1997
 4. Atlı F,Yiğit Ö,Dadaş B,Atay F,Kumbasar A,Han T: Laringeal amiloidozis Haseki Tıp Bülteni 36:41-44,1998
 5. Dadaş B,Yıldırım GK, Yıldız Z,Yaşar İ: Processus uncinatus ve infundibulum etmoidale yapısı ve ilişkileri Morfoloji Dergisi 6(1):22-24,1998
 6. Dadaş B,Kepekçi AH, Okçün E,Ömür M Parafarengeal Rabdomyom KBB İhtisas Dergisi:6(2):230-233,1999
 7. Dadaş B,Akpınar ME, Kepekçi AH, Gözübüyük İ,Ürer N,Turhan M,Han T Maksiler Sinüs Aspergillozu KBB Postası 1:59-61,1999
 8. Turhan M,Dadaş B,Kepekçi AH, Çapan F,Han T: Klasik Anterior Rinoskopi ve Pratik Nazal Endoskopi Bulgularının Karşılaştırılması 23.Ulusal otolarengoloji ve baş boyun cerrahisi kongresinde tebliğ edildi. Antalya,1995 KBB İhtisas Dergisi 6(1):55-57,1999
 9. Kepekçi AH,Dadaş B,Atay ÖF, Şengöz M,Ayanoğlu C,Oral G,Han T Efüzyonlu Otitis Media Gelişiminde Adenoid Vejetasyonun yeri KBB İhtisas Dergisi 6(3):301-304,1999
 10. Dadaş B,Çınar U,Çakır B,Uslu B,Özdoğan HC, Turgut S Larenks Kanserlerinin Tedavisinde level 1 Diseksiyonu gerekli mi? KBB Klinikleri 2(2):103-105,2000
 11. Uslu, B., H. Seven, B. Dadaş, T. Başak, U. Çınar, H.C. Özdoğan, B. Çakır ve S. Turgut, “Kobaylarda (Guinea Pig) Topikal Mitomisin C Uygulamasının Miringotomi Üzerine Etkisi”, Kulak Burun Boğaz Klinikleri, 3, 135-142 (2001).
 12. Çınar, U., Ö. Yiğit, B. Uslu, E. Topuz, G. Akgül, Ö. Ünsal ve B. Dadaş, “Supraglottik Kanserlerde Karşı Boyun Metastazları”, Kulak Burun Boğaz Klinikleri, 4, 83-86 (2002).
 13. Çınar, U., Ö. Yiğit, B. Uslu, B. Çetin, E. Topuz, Ö. Ünsal, N. Özcan ve B. Dadaş, “Orofarenkste ve Blom-Singer Ses Protezi Üzerinde Üreyen Candida Kolonizasyonu Arasındaki İlişki ve Bunun Protez Ömrü Üzerine Etkisi”, Kulak Burun Bogaz İhtis Derg, 9, 410-413 (2002).
 14. Yiğit, Ö., U. ÇınarB. Uslu, G. Akgül, E. Topuz ve B. Dadaş, “ Hava Yolu İçeren ve İçermeyen Burun Tamponlarının Uyku Sırasında Arteryel Kan Gazları Üzerine Etkisi”, Kulak Burun Bogaz İhtis Derg, 9, 347-350 (2002).
 15. Çınar, U., Ö. Yiğit, S. Alkan, B. Uslu, E. Topuz, Ö. Ünsal, G. Akgül ve B. Dadaş, “ Larenjektomi ve İzleyen Radyoterapinin Tiroit Fonksiyonları Üzerine Etkisi”, Kulak Burun Bogaz İhtis Derg, 10, 226-230 (2003).
 16. Yiğit, Ö., U. Çınar, B.U. Coşkun, T. Başak, S. Alkan, Ö. Ünsal, G. Akgül veB. Dadaş, “ Topikal Uygulanan Askorbik Asidin Sıçan Kulak Zarı Perforasyonlarında İyileşmeye Etkisi”, Kulak Burun Bogaz İhtis Derg, 11, 1-4 (2003).
 17. Coşkun, B.U., H. Seven, S. Uğur ve B. Dadaş, “Orbital Yayılımlı Arta Kalan Dev Etmoid Osteom”, KBB Postası, 14, 43-47 (2004).
 18. Yiğit, Ö., U. Çınar, B. Uslu ve B. Dadaş, “ Giant Concha Bullosa: A Case report”, Kulak Burun Bogaz İhtis Derg, 13, 77-79 (2004).
 19. Coşkun, BU., B. M. Şener, H. Seven, E. Sözen, İ. Çelebi, M. Başak ve B. Dadaş, “ Açık Kavite Mastoidektomi Hastalarında Ensefalosel”, KBB Postası, 14, 8-11 (2004).
 20. Coşkun, BU., H. Seven, S. Uğur, S. Alkan, U. Çınar ve B. Dadaş, “ Endoskopik Sinüs Cerrahisi Komplikasyonları ve Asistan Eğitimi”, Türk Otolarengoloji Arşivi, 44, 14-17 (2006).
 21. Coşkun, BU., E. Sözen, Ö. Ünsal ve B. Dadaş, “Ear, Nose and Upper Gastrointestinal System Foreign Bodies in Children”, Türk Otolarengoloji Arşivi, 44, 77-80 (2006).
 22. Coşkun, BU., H. Seven, S. Alkan, M. Çifçi ve B. Dadaş,”An Unsual Complication of Functional Endoscopic Sinus Surgery:Subarachnoid Hemorrhage”, Türk Otolarengoloji Arşivi, 45(1):52-57 (2007)
 23. Coşkun, BU., Ö. Yiğit, C. Celilov, S. Uğur ve B. Dadaş, “ Larenks Kanserli Hastalarda Boyun Diseksiyonu Tiplerinin Diseke Edilen Lenf Nodu Sayısı İle Olan İlişkisi”, KBB Postası, 17(1):9-13(2007)

40 . Coşkun, BU, Çınar U,Yigit Ö,Başak T.Dadaş B.”Uzman Doktor ve Asisitan Doktorların yaptığı Tonsillektomi Spesimenlerinde Çizgili Kas Doku Varlığının Kıyaslanması” KBB Postası, 17(1):1-3(2007)

 1. Han T, Kaba A, Dadaş B, Çelikyurt C; Lethal midline granulom: Polimorfik retikuloz Haseki Tıp Bülteni 26:125-129,1988
  2. Han T, Dadaş B , Başyiğit L, Ömür M: Hipotimpanumu kaplayan aberran bulbus jugulare Türk Otolarengoloji Arşivi, 26:31-36,1988.
  3. Han T, Dadaş B: Uyku apnesi sendromu Haseki Tıp Bülteni 27:71-74,1989
  4. Ömür M,Han T,Altıntaş O,Baydar A, Dadaş B : Caldwell-luc ameliyatının günümüzdeki yeri KBB Postası 1;17-19,1991
  5.Kepekçi AH, Dadaş B,Oral G,Poturoğlu R,Ömür M: Stapes taban yokluğuna bağlı tekrarlayıcı menenjit KBB İhtisas Dergisi 2(2):179-181,1994
  6.Kepekçi AH, Dadaş B,Taçyıldız A,Oral G,Han T: Ototoksisitenin erken tanısında yüksek frekans odyometrinin yeri KBB İhtisas Dergisi 2:219-220,1995
  7. Dadaş B,Yılmaz O;Ökçün E,Şerbetçi E,Ömür M:  İzole larinks kandidiazı KBB İhtisas Dergisi 2:234-236,1995
  8.Usta M,Kepekçi AH, Dadaş B,Ayanoğlu C,Karapıçak E Han T: Baş boyun kanserlerinde neoadjuvan kemoterapi erken sonuçları Haseki Tıp Bülteni 33:209-212,1995
  9. Dadaş B,Yorgancılar E.Esen M,Uşaklıoğlu S,Han T: Retrofaringeal Abse Haseki Tıp Bülteni 33:213-214,1995
  10. Dadaş B,Esen M,Yorgancılar E,Yılmaz O,Kepekçi AH,Ömür M Mandibula nörofibromu Türk Otolarengoloji Arşivi 33:125-126,1995
  11. Kepekçi AH, Han T,Ayanoğlu C,Şengöz M, Dadaş B: Dış kulak yoluna emplante desidual diş. Türk otolarengoloji arşivi 33:127-128,1995
  12. Kepekçi AH, Usta M, Yaşar İ,Ayanoğlu C, Dadaş B,Han T: Alerjik rinit etyolojisinde ev tozu akarı Haseki Tıp Bülteni 33:307,311,1995
  13. Dadaş B,Kepekçi AH,Ayanoğlu C,Gökçeer T, Larenks karsinomu lokalizasyonu, Ulusal otolarengoloji ve baş boyun cerrahisi kongresinde tebliğ edildi. Haseki Tıp Bülteni 34:119-121,1996
  14. Kepekçi AH, Dadaş B,Poturoğlu R,Şengöz M,Han T: İnfluenza aşısının çocuklarda yan etki sıklığı Türk otolarengoloji arşivi 34:279-280,1996
  15. Büyükkaraman G,Kepekçi AH, Dadaş B,Gözübüyük İ,Yakut H,Han T: Normal popülasyon ile kronik rinosinüzitli hastaların rinomanometrik değerlerinin karşılaştırılması Haseki Tıp Bülteni 35:133-136,1997
  16.Yiğit Ö,Kepekçi AH, Dadaş B,Karapıçak E,Han T: Larenks kanserlerinin değerlendirilmesinde bilgisayarlı tomografinin yeri Haseki Tıp Bülteni 35:229-232,1997
  17. Kepekçi AH,Yiğit Ö, Dadaş B,Gökşen O,Sanisoğlu O,Han T: Larenks kanserlerinde boyun metastaz oranları ve etkileyen faktörler. Haseki Tıp Bülteni 35:233-236,1997
  18. Dadaş B,Kepekçi AH, Sanisoğlu O,Han T: Sinüzite predispozisyon oluşturan anatomik varyasyonların incelenmesi KBB İhtisas Dergisi 5(3):201-203,1998
  19. Dadaş B,Yıldırım G.K, Yıldız Z,Kepekçi AH, Yaşar İ,Ökçün E,Han T: Recessus Frontalis: Anatomik diseksiyon çalışması. KBB İhtisas Dergisi 4-3:180_182,1997
  20. Atlı F,Yiğit Ö, Dadaş B,Atay F,Kumbasar A,Han T: Laringeal amiloidozis Haseki Tıp Bülteni 36:41-44,1998
  21. Dadaş B,Yıldırım GK, Yıldız Z,Yaşar İ: Processus uncinatus ve infundibulum etmoidale yapısı ve ilişkileri Morfoloji Dergisi 6(1):22-24,1998
  22. Dadaş B,Kepekçi AH, Okçün E,Ömür M Parafarengeal Rabdomyom KBB İhtisas Dergisi:6(2):230-233,1999
  23. Dadaş B,Akpınar ME, Kepekçi AH, Gözübüyük İ,Ürer N,Turhan M,Han T Maksiler Sinüs Aspergillozu KBB Postası 1:59-61,1999
  24. Turhan M, Dadaş B,Kepekçi AH, Çapan F,Han T: Klasik Anterior Rinoskopi ve Pratik Nazal Endoskopi Bulgularının Karşılaştırılması 23.Ulusal otolarengoloji ve baş boyun cerrahisi kongresinde tebliğ edildi. Antalya,1995 KBB İhtisas Dergisi 6(1):55-57,1999
  25. Kepekçi AH, Dadaş B,Atay ÖF, Şengöz M,Ayanoğlu C,Oral G,Han T Efüzyonlu Otitis Media Gelişiminde Adenoid Vejetasyonun yeri KBB İhtisas Dergisi 6(3):301-304,1999
  26. Dadaş B,Çınar U,Çakır B,Uslu B,Özdoğan HC, Turgut S Larenks Kanserlerinin Tedavisinde level 1 Diseksiyonu gerekli mi? KBB Klinikleri 2(2):103-105,2000
  27. Uslu, B., H. Seven, B. Dadaş, T. Başak, U. Çınar, H.C. Özdoğan, B. Çakır ve S. Turgut, “Kobaylarda (Guinea Pig) Topikal Mitomisin C Uygulamasının Miringotomi Üzerine Etkisi”, Kulak Burun Boğaz Klinikleri, 3, 135-142 (2001).
  28. Çınar, U., Ö. Yiğit, B. Uslu, E. Topuz, G. Akgül, Ö. Ünsal ve B. Dadaş, “Supraglottik Kanserlerde Karşı Boyun Metastazları”, Kulak Burun Boğaz Klinikleri, 4, 83-86 (2002).
  29. Çınar, U., Ö. Yiğit, B. Uslu, B. Çetin, E. Topuz, Ö. Ünsal, N. Özcan ve B. Dadaş, “Orofarenkste ve Blom-Singer Ses Protezi Üzerinde Üreyen Candida Kolonizasyonu Arasındaki İlişki ve Bunun Protez Ömrü Üzerine Etkisi”, Kulak Burun Bogaz İhtis Derg, 9, 410-413 (2002).
  30. Yiğit, Ö., U. Çınar, B. Uslu, G. Akgül, E. Topuz ve B. Dadaş, “ Hava Yolu İçeren ve İçermeyen Burun Tamponlarının Uyku Sırasında Arteryel Kan Gazları Üzerine Etkisi”, Kulak Burun Bogaz İhtis Derg, 9, 347-350 (2002).
  31. Çınar, U., Ö. Yiğit, S. Alkan, B. Uslu, E. Topuz, Ö. Ünsal, G. Akgül ve B. Dadaş, “ Larenjektomi ve İzleyen Radyoterapinin Tiroit Fonksiyonları Üzerine Etkisi”, Kulak Burun Bogaz İhtis Derg, 10, 226-230 (2003).
  32. Yiğit, Ö., U. Çınar, B.U. Coşkun, T. Başak, S. Alkan, Ö. Ünsal, G. Akgül ve B. Dadaş, “ Topikal Uygulanan Askorbik Asidin Sıçan Kulak Zarı Perforasyonlarında İyileşmeye Etkisi”, Kulak Burun Bogaz İhtis Derg, 11, 1-4 (2003).
  33. Coşkun, B.U., H. Seven, S. Uğur ve B. Dadaş, “Orbital Yayılımlı Arta Kalan Dev Etmoid Osteom”, KBB Postası, 14, 43-47 (2004).
  34. Yiğit, Ö., U. Çınar, B. Uslu ve B. Dadaş, “ Giant Concha Bullosa: A Case report”, Kulak Burun Bogaz İhtis Derg, 13, 77-79 (2004).
  35. Coşkun, BU., B. M. Şener, H. Seven, E. Sözen, İ. Çelebi, M. Başak ve B. Dadaş, “ Açık Kavite Mastoidektomi Hastalarında Ensefalosel”, KBB Postası, 14, 8-11 (2004).
  36. Coşkun, BU., H. Seven, S. Uğur, S. Alkan, U. Çınar ve B. Dadaş, “ Endoskopik Sinüs Cerrahisi Komplikasyonları ve Asistan Eğitimi”, Türk Otolarengoloji Arşivi, 44, 14-17 (2006).
  37. Coşkun, BU., E. Sözen, Ö. Ünsal ve B. Dadaş, “Ear, Nose and Upper Gastrointestinal System Foreign Bodies in Children”, Türk Otolarengoloji Arşivi, 44, 77-80 (2006).
  38. Coşkun, BU., H. Seven, S. Alkan, M. Çifçi ve B. Dadaş,”An Unsual Complication of Functional Endoscopic Sinus Surgery:Subarachnoid Hemorrhage”, Türk Otolarengoloji Arşivi, 45(1):52-57 (2007)
  39. Coşkun, BU., Ö. Yiğit, C. Celilov, S. Uğur ve B. Dadaş, “ Larenks Kanserli Hastalarda Boyun Diseksiyonu Tiplerinin Diseke Edilen Lenf Nodu Sayısı İle Olan İlişkisi”, KBB Postası, 17(1):9-13(2007)
  40 . Coşkun, BU, Çınar U,Yigit Ö,Başak T.Dadaş B.”Uzman Doktor ve Asisitan Doktorların yaptığı Tonsillektomi Spesimenlerinde Çizgili Kas Doku Varlığının Kıyaslanması” KBB Postası, 17(1):1-3(2007)

 

İletişime Geçiniz

Prof Dr Burhan Dadaş ile tüm soru ve görüşleriniz ile ilgili bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz.

Bize Arayın : +90 212 584 81 81

Bize Arayın : +90 505 787 75 25

E-Mail Gönder :info@burhandadas.com

 

  tr_TRTurkish
  WhatsApp chat